Den grønne omstilling sker ikke uden borgerne

Målet om en 70% reduktion i drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050, kan kun lade sig gøre med et stærkt folkeligt mandat bag og med inddragelsen af borgerne i de helt konkrete løsninger. 

Solceller og vindmøller skal opsættes med opbakning fra lokale borgere og ikke på trods. Derfor er det vigtigt at borgerne og de lokale aktører er med allerede fra starten når kommunerne udvikler deres klimaplaner.

Brug DeltagerDanmarks værktøjer til at åbne kommunens DK2020 klimaplan for det folkelige engagement.

Vi har udviklet konkrete værktøjer til udvikling og udmøntning af af kommunernes klimaplaner:

  • Organisering af lokale handlefællesskaber med aktive borgere
  • Deltagelse i landsdækkende kommunenetværk
  • Deltagelse i national handledag for alle kommunale medarbejdere og borgere i kommunen
  • Træning af  kommunale medarbejdere
  • Træning af grønne ildsjæle
  • Workshop for kommunale bestyrelse og direktion

Læse mere om vores træningsforløb for kommunale medarbejder og grønne ildsjæle:

Jeg vil gerne kontaktes