Grønne Talks – Kommunalt lederskab i den grønne omstilling

Hør klimaeksperter og internationale tankeledere i ledelse af forandring give deres bud på opgavens omfang, og hvordan vi kan gå til den på innovative nye måder.

Landet over viser danske kommuner forandringskraft på klimaområdet gennem udviklingen af ambitiøse DK2020 klimaplaner. Når langt over halvdelen af landets byråd i løbet af det næste år har godkendt klimaplanerne, med hvilket tankesæt og hvilke værktøjer kan den administrative ledelse drive den efterfølgende implementering og forandring i partnerskab med civilsamfundet, virksomheder og forvaltningen?

Gennem en række talks zoomer DeltagerDanmark ind, i samarbejde med nationale og internationale tankeledere, på forvaltningsinnovation, fællesskabsorganisering, og hvorfor klimaomstilling kalder på gennemgribende systemforandringer.

Denne talkserie retter sig mod alle, medarbejdere som ledere, i den kommunale og offentlige forvaltning, som vil inspireres til hvordan og hvorfor vi kan tilføje nye elementer til vores eksisterende forvaltningspraksis.

Find alle talks herunder og se dem, når det passer dig.

Online arrangementer i efteråret:

Klimasamarbejdet kommuner imellem

Fredag d. 3. december 2021, kl. 10.00-11.15

Direktør i KL Laila Kildesgaard i dialog med Rune Baastrup, Carsten Holst, forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune og Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for Økonomi, Ejendomme og By, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

I denne talk ser vi tilbage på indsigter oplæggene fra Marshall Ganz og Helen Bevan har givet, og de udfordringer, der er en del af klimakampen ifølge Christian Ibsen og Katherine Richardson. Dernæst kigger vi på, hvad der sker, når klimakampen bliver konkret. Direktør i KL, Laila Kildesgaard, og DeltagerDanmarks direktør, Rune Baastrup fører ordet i dialog med Ballerup kommune om, hvordan den politiske forankring af deres klimaarbejde har forløbet. Herefter fortæller Aarhus kommune om, hvordan de vil sikre den folkelig forankring af klimaindsatsen. Talken bliver streamet live fra KLs studie.

Hvad kan vi lære af sociale bevægelser?

Afholdt: Onsdag d. 22. september 2021, kl. 15.30-16.30  

Marshall Ganz, professor ved Kennedy School of Government på Harvard universitet og førende forsker inden for sammenhængen mellem lederskab, fællesskab og sociale bevægelsers betydning for samfundsforandringer. Marshall har rådgivet alt fra borgmestre og senatspolitikere og præsidenter til klimaaktivister og det britiske sundhedsvæsen i hvordan man skalere positive forandringer gennem udvikling af fællesskaber. Han vil stille skarpt på hvordan kommunerne kan lykkes med at mobilisere de uformelle ressourcer i deres omverden ved at lære af måden hvorpå sociale bevægelser realisere deres mål.
Samtalen foregår på engelsk.

Læring fra det engelske sundhedssystem: Mobilisering af uformelle ressourcer

– Afholdt: Onsdag d. 6. oktober 2021, kl. kl. 14.00-15.00

Helen Bevan, leder af kvalitets- og forbedringsenheden i det engelsk sundhedssystem (National Health Service). Førende tankeleder inden for forandringsledelse og uformelt lederskab. Helen giver en indflyvning til hvordan offentlige systemer, institutioner og organisationer kan finde nye måder at mobilisere formelle og uformelle ressourcer hos medarbejdere, borgere og lokale aktører til at opnå fælles effekter, med udgangspunkt i hendes arbejde med samskabte sundhedseffekter i det engelsk sundshedssystem.
Samtalen foregår på engelsk.

Systemtænkning: Mod en bæredygtig fremtid

Afholdt: Tirsdag d. 2. november 2021, kl. 13.30-14.45

Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Forsker indenfor Earth System Science som indebærer hvordan jordens miljømæssige tilstand påvirkes af menneskelige aktiviteter. Kathrine vil give en grundindføring i bæredygtigudvikling og systemtænkning og -forandring.
Samtalen foregår på dansk. 

Kommunernes klimaindsats og potentiale

– Afholdt: Tirsdag d. 9. november 2021, kl. 14.00-15.15

Christian Ibsen fra CONCITO i samtale med DeltagerDanmarks direktør Rune Baastrup.
I denne samtale stiller vi skarpt på de videnskabelige indikatorer på, hvorfor vi har så travlt, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, og hvad det lokale betyder for den globale krise. Hvad er udfordringerne i den kommunale klimaindsats og hvor er potentialerne
Samtalen foregår på dansk.

Tilmeld dig talkserien her: